gaziantep escort

içerik yükleniyor...Yüklenme süresi bağlantı hızınıza bağlıdır!

Kısa Çalışma Ödeneği’nden yararlanma şartları yeniden belirlendi

Kısa Çalışma Ödeneği’nden yararlanma şartları yeniden belirlendi

Günlük kısa çalışma ödeneğinin miktarı;

aylık asgari ücretin brüt tutarının yüzde 150’sini geçmemek üzere, 

sigortalının; son on iki aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan

günlük ortalama brüt kazancının yüzde 60’ı düzeyinde olacak.

 

-----

 

Kısa Çalışma Ödeneği ödeme süresi, 3 ayı aşamayacak.

 

-----

 

Sigortalı;

kısa çalışma başlama tarihinden önceki son 120 gün

hizmet akdine tabi olması ve

son üç yılda en az 450 gün sigortalı olarak çalışıp,

işsizlik sigortası primi ödemiş olması halinde;

Kısa Çalışma Ödeneği’nden yararlanabilecek.

 

-----


Afetlerden doğrudan etkilenen işyerlerinin başvurularında,

SGK Yönetim Kurulu Kararı aranmayacak.

Ancak, afetten doğrudan etkilenmediği halde;
nakit darlığı, ödeme güçlüğü, pazar daralması ve stok artışı gibi sebeplerle

Kısa Çalışma Ödeneği’nden yararlanmak amacıyla yapılan başvurular;

doğrudan reddedilecek.

 

-----

 

Kısa çalışma süresi;
işyerinin haftalık normal çalışma süresinin üçte birinden az, olamayacak.

 

-----

 

SGK; işverenin talebini, sebep ve şekil yönünden değerlendirecek.

Genel ekonomik, sektörel veya bölgesel kriz, genel salgın ile

dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlardan ileri gelen

zorlayıcı sebeplerin varlığı,

işçi ve işveren sendikaları konfederasyonlarının iddia etmesi ya da

bu yönde kuvvetli emarenin bulunması halinde, SGK tarafından karara bağlanacak.

 

-----

 

Genel ekonomik, sektörel veya bölgesel kriz, salgın gibi zorlayıcı sebeplerle;
işyerinde kısa çalışma yapılmasını talep eden işveren, SGK’ya başvuracak.

Bu talepte, krizin;
işyerine etkileri, zorlayıcı sebeplerle birlikte;
kısa çalışmaya tabi sigortalılarla ilgili, liste bildirilecek.

Tarih: 11-06-2024

FACEBOOK YORUM
Yorum