gaziantep escort

içerik yükleniyor...Yüklenme süresi bağlantı hızınıza bağlıdır!

'Hükümetin, girdi maliyetlerinin bile altında kalacak şekilde açıkladığı buğday, arpa fiyatları, Türk çiftçisinin iflasını hızlandırma sürecidir'

'Hükümetin, girdi maliyetlerinin bile altında kalacak şekilde açıkladığı buğday, arpa fiyatları, Türk çiftçisinin iflasını hızlandırma sürecidir'

Zafer Partisi Kalkınma Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

Prof. Dr. Mehmet Alagöz;
AKP hükümetinin;

Türk çiftçisine kanunen ödemesi gereken yardımı ödemediğini,

bir tablo ile paylaştı.

 

''Uzun yıllardır, hükümet;
hem yeterli destek sağlamayarak,

hem de tarımsal ürün ithalatını kolaylaştırarak;
Türk 
çiftçisini, toprağını terk etmeye zorlamaktadır.

 

Bunun en somut örneği;
Tarım Kanunu'nun 21. maddesine göre,

hükümet her yıl; GSYH'nin %1'lik kısmını

Türk çiftçisine destek olarak ödemek zorundadır.

 

Buna göre;
2012-2022 yılları 
arasında,

Türk çiftçisine ödenmesi gereken toplam destek miktarı;
93.2 milyar dolar olması gerekirken,

ödenen destek miktarı 38 milyar dolarda kalmıştır.

Yani; 2012-2022 yılları arasında, 55.1 milyar dolarlık destek ödenmemiştir.

 

Buna karşılık;

2012-2022 yılları arasında,

yurtdışında yaşayan yabancı vatandaşların refahını artırmak için

80.2 milyar dolarlık yardım yapılmıştır.

 

Bu durum;
hükümet nezdinde, desteğe ve yardıma ihtiyacı olan

Türk çiftçisinin ötelendiğinin veya önceliğinin olmadığının göstergesidir.

 

Ayrıca, Türk milletinin;
gıda arz güvenliğinin tehdit 
altına girmesi,

gıda fiyatlarının artması ve

ithal tarımsal ürünlere bağımlı olması, demektir.

 

 

Hükümet; bir an önce, buğday ve arpa fiyatları ile birlikte;
üretiminin korunarak devam ettirilmesi gereken

bütün tarımsal ürünlerdeki alım fiyatlarını ve destek miktarlarını,

Türk çiftçisinin lehine yenilemelidir.

 

Yurtdışındaki yabancıların refahını değil;
Türk çiftçisinin ve insanının refahını, önceliğe almalıdır.

 

Zafer Partisi, Planlı Kalkınma Modeli ile

hem bitkisel ve hayvansal üreticilerini,

hem de ürün ve alım garantisiyle, tarımsal üretimi; koruyacaktır.

Türk çiftçisini, bankalara muhtaç etmeyecektir.''

Tarih: 10-06-2024

FACEBOOK YORUM
Yorum