gaziantep escort

içerik yükleniyor...Yüklenme süresi bağlantı hızınıza bağlıdır!

'Girişimcilik ve afet yönetimi arasındaki sinerji, her iki alanın da daha etkili ve yenilikçi şekilde gelişmesine katkıda bulunabilir'

'Girişimcilik ve afet yönetimi arasındaki sinerji, her iki alanın da daha etkili ve yenilikçi şekilde gelişmesine katkıda bulunabilir'

Afetler; dünyada çok farklı türlerde insanlığın gelişimini ve yaşamını etkileyen

önemli olaylar olarak, dikkat çekmekte.

 

Bu olayların önlenmesine yardımcı olmak,

iyileştirilmesini sağlamak ve zararlarını azaltmak için

afet yönetimi mekanizması kurulması ve

bu mekanizmanın değişen şartlara göre; güncellenmesi, önem arz etmekte. 

 

Dolayısıyla;
çoklu bir ağa dönüşen yaşam alanlarında,

toplumun refah düzeyinin sürdürülebilir biçimde devam ettirilebilmesi ve

etkin bir afet yönetim sürecinin ortaya konulabilmesi için

bilgi teknolojilerinin de etkin biçimde kullanılması, artık bir zorunluluk haline gelmiş bulunmakta.

 

Bu noktadan hareketle;
afet dönemlerinde, risk yönetimi alanında olası kayıpların azaltılması veya

bertaraf edilmesi konusunda, yapay zekâ ve teknolojinin öneminin farkındalığıyla;

İzmir’de, iki günlük Ideathon Fikir Maratonu gerçekleştirildi.

 

 

İzmir Büyükşehir Belediyesi desteği ve

İzQ Girişimcilik & İnovasyon Merkezi,

Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD), 

Girişimcilik Merkezi İzmir iş birliğinde;
Afet öncesi, sırası ve sonrası için teknolojik odaklı çözümler üretmek amacıyla;
Ideathon Fikir Maratonu, İzQ İnovasyon Merkezi’nde düzenlendi.

 

Etkinlikte; 

İzmir başta olmak üzere; ülkemizde ve dünyada yangın, deprem, sel, kuraklık, hava ve

daha birçok orta ve büyük ölçekli doğa olaylarında karşılaştığımız yıkıcı etkinin

bir parça da olsa, önüne geçebilmek hedefiyle;

afet öncesi, sırası ve sonrası için teknoloji tabanlı öneriler değerlendirildi.

 

Afetlerdeki etkiyi en aza indirmek ve hazırlıklı olabilmek için

teknoloji tabanlı çözüm önerilerinin dinlendiği Ideathon Fikir Maratonu’nda;

söz ve kürsü, gençlerin oldu.

 

Genç yarışmacılar, bu alandaki sorunlar ve ihtiyaçlar etrafında belirlenen vakalara,

teknolojik fikirler üreterek; önemli çözümleri gündeme getirdiler.

 

Genç fikirlerin teknoloji odağında geliştirilecek çözümleri aktardığı etkinlikte;
açılış konuşmalarını,

EGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Alp Avni Yelkenbiçer,

İZTO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve İzQ Yönetim Kurulu Üyesi Emre Kızılgüneşler,

İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Özuslu gerçekleştirdi.


EGİAD Başkanı Alp Avni Yelkenbiçer yaptığı konuşmada;
bu etkinliğin, afetlere karşı daha dayanıklı ve hazırlıklı bir toplum yaratma yolunda;

önemli bir adım olduğunu belirterek, gençlerin getireceği taze bakış açıları ve yaratıcı fikirlerin,

afet yönetimi konusunda, yeni stratejilerin geliştirilmesine büyük katkı sağlayacağını vurguladı. 

 

Yelkenbiçer, şu şekilde konuştu:

 

“Girişimcilik ve afet yönetimi;
ilk bakışta, birbirinden oldukça farklı alanlar gibi 
görünse de

aslında; birbirini tamamlayıcı ve etkileşim içinde olan iki önemli konudur.

 

Girişimciler; yaratıcılıkları ve yenilikçi yaklaşımları ile

afet yönetimine yeni perspektifler getirebilirler.

 

Afetlere hazırlık, müdahale ve iyileştirme süreçlerinde kullanılacak

yeni teknolojiler, ürünler veya hizmetler geliştirebilirler.

 

Bu teknolojiler;
afet risklerini azaltmaya,

afetlere daha hızlı ve etkili bir şekilde yanıt vermeye veya

afet sonrası toparlanma süreçlerini hızlandırmaya, yardımcı olabilir.

 

Afet yönetimi konusunda çalışan sosyal girişimciler,

toplumun afetlere karşı dirençliliğini artırma ve

afet sonrası toplulukların daha hızlı iyileşmesini sağlama konusunda,

önemli katkılarda bulunabilirler.

 

Sosyal girişimciler;
afet risklerini azaltmaya yönelik,

eğitim programları veya topluluk bazlı projeler geliştirerek,

bu alanda etkili olabilirler.

 

Girişimcilik, afet yönetimi projeleri için gerekli finansmanın sağlanmasında da

kritik bir rol oynayabilir.

 

Yatırımcılar ise; afet yönetimi çözümlerine yatırım yaparak,

bu alanın gelişimine katkıda bulunabilirler.

 

Küresel düzeyde iş birlikleri ve ağlar oluşturarak;
afet yönetimi 
konusunda,

uluslararası tecrübe ve kaynak paylaşımını teşvik edebilirler.

 

Bu tür iş birlikleri,

afetlere karşı daha etkin küresel yanıtların geliştirilmesine, yardımcı olabilir.

 

Toplumsal farkındalığı artırmak,

politika yapıcılarla iş birliği yapmak ve

sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmak için de yeni yollar açabilir.

 

Bu nedenle;
bu iki 
olgu, girişimcilik ve afet yönetimi, arasındaki sinerji;
her iki alanın da daha etkili ve yenilikçi şekilde 
gelişmesine katkıda bulunabilir.”

 

EGİAD olarak;
2011 yılında bu yana,

kent ve bölge girişimciliğinin desteklenmesine yönelik inisiyatif alıp, 

yatırımlar yaptıklarına dikkat çeken Yelkenbiçer,

“Ülkemizin içinde bulunduğu, orta gelir tuzağından bir çıkış yolu olarak;
girişimciliği görüyoruz.

 

Girişimciliğe yapılan yatırıma;
sadece, finansal bir yatırım ve

buna, finansal geri dönüş olarak bakmaktan çok,

beşerî sermayemize yapılan yatırım ve

toplumsal geri dönüşüne bakmayı, daha uygun görüyoruz.

 

Akıllı ve yetenekli gençlerimizi, beyin göçüne kaptırmamızın için

var gücümüzle de bu alanda çalışmaya devam edeceğiz.

 

EGİAD olarak yaptığımız, Girişimcilik Araştırması 2023 Raporu’nda;
kurumlarımızın yeşil ve dijital 
dönüşümü için

girişimciliği ve bölgemizdeki startupların desteklenmesi gerekliliği, vurgulanmıştır.

 

Bu bakış açısıyla;
afet yönetimi için de mevcut resmin dışarısından bakabilmek için

yaratıcı fikirlere, farklı bakış açılarına ihtiyaç duyulması gerektiğini de düşünüyoruz.” dedi.


İzQ Girişimcilik ve İnovasyon Merkezi,

Ege Genç İş İnsanları Derneği ve

Girişimcilik Merkezi İzmir iş birliğinde;

Ideathonu gerçekleştiriyor olmaktan,

büyük bir mutluluk ve gurur duyduklarını ifade ederek sözlerine başlayan;
İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve

İzQ Yönetim Kurulu Üyesi Emre Kızılgüneşler ise,

“Yakın bir geçmişte İzmir’de ve

2023’ün başında Kahramanmaraş’ta yaşanılan depremlerde

herkesi derinden üzen kayıplar yaşandı. 

 

Aynı acıları tekrar yaşamamak için

afet öncesi, sırası ve sonrasında neleri daha iyi yapabileceğimizi,

hangi önlemleri almamız gerektiğini çok daha iyi planlamaya, odaklanmamız gerekiyor.

 

Bu anlamda;
gençlerin hızlı düşünme, 

sorun çözme,

yeni teknolojilere adaptasyon ve

kullanım alanlarını yaygınlaştırma yeteneklerinin;
girişimci ruhla bir 
araya gelmesiyle,

kentimizin dirençliliğini artıracak, pek çok yeniliğe imza atabileceğimize inanıyoruz” dedi. 

 

Teknoloji odaklı, dinamik, hızlı büyüme potansiyeli vaad eden, startuplar’ın;

daha güvenli bir geleceğin birlikte inşa edilmesini sağlayacak iş birlikleri içerisinde

önemli roller alabileceğinin altını çizen Kızılgüneşler;

İzmir’deki ilgili kamu kurumları, meslek odaları, STK’lar, ilgili dernekler ile birlikte;
afet yönetimi, eylem planı, yeni teknolojilerin kullanımı konusunda yapılacak her çalışmaya

katkı koymaya da hazır olduklarını, sözlerine ekledi.

 

Bugün; yapay zeka, nesnelerin interneti gibi teknolojilerdeki gelişmeler ile

robotik ve drone teknolojisi gibi alanlardaki yeniliklerin,

afet riski ve afet yönetim planlarında çoktan, yer almaya başladığına dikkat çeken Kızılgüneşler;

“İlk insansız hava araçları,

başlangıçta yalnızca gökyüzünden bilgi toplayabiliyorken;

şimdi, afetlerde detaylı arama-keşif yapabilecek düzeye erişti.

 

Bunun bir adım ötesinde;

droneların enkaz halinde hasarlı binalara girerek;
kazazedeleri araması, olası can kayıplarının önüne geçilmesinde büyük fayda sağlıyor.

 

Isıya duyarlı enkaz tarama kameraları da

deprem sonrasında,

enkazlarda yaygın olarak kullanılan teknolojilerden birisi haline geldi” dedi.

 

Ideathon kapsamında;
İzmir’in afet dayanıklılığını ve dirençliliğini artırmaya,

arama kurtarma çalışmalarının etkinliğini iyileştirmeye yönelik olarak;
ortaya konulacak her fikri, çok önemsediklerini ifade eden Kızılgüneşler,

gösterilen çabaları, gönülden takdir ettiklerini sözlerine ekledi.


Programın açılışında konuşan ve dirençli kent İzmir için yenilikçi fikirlerin önemine değinen

İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Özuslu,

bu çalışmanın; İzmir’in daha dirençli hale getirilmesi yolunda, önemli bir hamle olduğunu söyledi.

 

Çalışmaya katılan gençleri kutlayan Mustafa Özuslu,

“Gençlik gelecek demek.

Daha yenilikçi fikirlerin kolayca konuşulabildiği,

bizim kuşaklara göre;
daha farklı bakış açısı, 
farklı enerji ve daha farklı tasarımla, cesaret ile

meselelere bakması bir fırsat.

Bunu iyi değerlendirmek gerekiyor.

Gençleri önemsiyoruz, iyi ki; buradalar ve bu çalışmayı yapacaklar” dedi. 

 

30 Ekim İzmir ve

6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaşananları hatırlatan Özuslu,

“Depremin sonrasını değil, öncesini konuşmalıyız.

Çünkü; sonrası trajedi.

O binalar yıkılmamalıydı.

Mühendislik buna cevap veriyor mu? 

Veriyor.

Deprem kuşağında dahi; güvenli binalar yapılabilir.

Buna en iyi örnek; Japonya.

 

İzmir Büyükşehir Belediyesi,

kentin deprem kuşağında yer aldığının bilincinde ve

bu alanda, önemli çalışmalar yürütüyor.

 

Ama; tüm ilgili kuruluşların ve devletin de bu çalışmaların içinde olması gerekir” diye konuştu. 

 


Açılış konuşmalarını takiben gerçekleşen paneller de ise;
Afetler Nedir | Neden - sonuç ilişkisi: Neye ihtiyaç var? 

başlıkları ile hem akademik, hem de kalkınma açısından değerlendirmelerde bulunuldu.

 

15 yarışmacı ekibin katıldığı etkinlikte; üniversiteli gençlerin ilgisi yoğun oldu.

 

 

İkinci gün gerçekleşen Ödül Töreni'ne katılan

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, projelerin hepsini okuyup değerlendireceğini ve

gençleri destekleyeceğini söyledi.

 

Ödüller; sırasıyla şu şekilde sonuçlandı: 

 

 

BİRİNCİ


EKİP ADI: Alsancak Arge Alpha 

Orman yangınlarını erken tespit etmek amacıyla geliştirilen

yüksek sıcaklığa dayanıklı, ultrasonik ses dalgaları kaynağı ile

yangına müdahale eden bir dron teknolojisidir.

 

EKİP ÜYELERİ:


Nur Bingazi
Kağan Orgun
Osman Acar
Hasan Hüseyin Efe

 

 

İKİNCİ:


EKİP ADI: Aegeon Communication Team

Geliştirilen yeni çip teknolojisi ile

mobil cihazları internet ve operatör çekmediği durumlarda telsize dönüştüren ve

kesintisiz iletişim sağlayan teknolojidir.

 

EKİP ÜYELERİ 


Özge Çetin
Muhammed Kâmil Saygılı
Müge Çetin
Osman Berk İnan

 

 

ÜÇÜNCÜ


EKİP ADI: D-Army

Deprem, yangın, sel ve benzeri afet durumlarında,

yapay zeka destekli çeşitli müdahale yöntemleri ve izleme teknolojisi geliştiren ve

dronlar aracılığıyla uygulayan teknoloji girişimidir.

 

EKİP ÜYELERİ


Enes Demir
Melih Altın

 

Ödülleri;
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer,

EGİAD Yönetim Kurulu Başkanı ve İZQ Yönetim Kurulu Üyesi Alp Avni Yelkenbiçer,

EGİAD Başkan Vekilleri Arda Yılmaz ve Kaan Özhelvacı takdim etti.

 

Neden IDEATHON?

 

Ideathon, bir fikir geliştirme ve proje kampıdır.

Hem eğitim, hem de yarışma içerir.

2- 3 gün boyunca ekiplerin birlikte çalışıp, eğitimler alacağı,

mentör görüşmeleri ile fikirlerini geliştirebilecekleri bu maratonda,

ekip olarak çalışmak ve yarışmak, esastır.

 

21 yy. iş dünyasında rekabetin çok yönlü olduğu değerlendirilerek,

bir kuruluşun bu rekabet ortamında ne istediğini bilip,

amacına yönelik adımlar atması,

kalıpların dışına çıkarak;
muhtemel ihtiyaçları bugünden belirleyip çözümler üretmesi gerekmektedir.

 

Daha yalın bir ifadeyle;
girişim, değişim ve inovasyon, firmaların üzerlerinden çıkarmaması gereken bir kisvesidir.

 

İster bir fikir, ister bir proje olsun;
yenilik, kuruluşların farklılıklarını ortaya koyarak,

rakiplerinden ayrılabilmelerini ve durmadan ilerleyebilmelerini sağlayan

en önemli etmendir.

 

IDEATHON Jüri Üyeleri

 

- Kaan Özhelvacı | EGİAD Yönetim Kurulu Başkan Vekili
- Arda Yılmaz | EGİAD Yönetim Kurulu Başkan Vekili
- Arda Ürper | EGİAD Yönetim Kurulu Üyesi
- Tuba Kesen Umar | İzQ İnovasyon ve Girişimcilik Merkezi Direktörü
- Banu Dayangaç | İzBB Deprem Risk Yönetim ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanı
- Ata Temiz | İzBB Bilgi İşlem Daire Başkanı
- Alim Murathan | İzBB Başkan Danışmanı

Tarih: 19-11-2023

FACEBOOK YORUM
Yorum