gaziantep escort

içerik yükleniyor...Yüklenme süresi bağlantı hızınıza bağlıdır!

'DASK poliçesi, rayiç değer esaslı bir sigorta niteliğinde değildir'

'DASK poliçesi, rayiç değer esaslı bir sigorta niteliğinde değildir'

- DASK Hukuk Süreçlerine İlişkin Kamuoyu Açıklaması -

 

 

6 Şubat 2023 tarihli Kahramanmaraş depremleri ardından, DASK olarak;
tek önceliğimiz, sigortalılarımızın tazminatlarına bir an önce kavuşması ve

mağduriyetlerinin giderilmesi olmuştur.

 

Bu doğrultuda; süreçler en hızlı, en kolaylaştırıcı ve en efektif şekilde yürütülürken,

tüm işlemler; mevzuata, kanuna, kaidelere uygun olarak ve

bizden tazminat alan tüm sigortalılarımıza eşit olacak şekilde, yürütülmüştür.

 

Süreç içinde;
her zaman sigortalımızın menfaati ön plana konulmuş ve

sigortalılarımıza destek olunabilecek her konuda, sigortalımız lehine çözümler üretilmiştir.

 

Zira; DASK, kurulduğu günden beri; kâr etme amacı bulunmayan,

deprem ve diğer doğal afetlerin Devlete getirdiği mali yükü önemli ölçüde azaltacak olan ve

esas gelirlerini; sigorta primleri ile bunlardan elde edilen mali gelirlerin oluşturduğu

bir kamu kurumudur.

 

Kısacası; DASK, içinde bulunduğumuz anda;

yaşayan DASK poliçesi sahibi vatandaşlarımızın sahibi olduğu bir sigorta havuzu olup,

tek görevi; sigortalılarımızın ödediği primler karşılığında, deprem sonucu oluşan hasarlarını,

mevzuatın öngördüğü şekilde “poliçe limiti ile sınırlı” olmak üzere; ödemektir.

 

Zorunlu Deprem Sigortası Genel Şartları A-4 maddesinde de,

Sigorta Bedelinin Tespiti hususuna yer verilmiş olup;

ilgili maddede, Zorunlu Deprem Sigortası Tarife ve Talimatı’na atıf yapılmıştır. 

 

-----

A.4- Sigorta Bedelinin Tespiti

Sigorta bedelinin tespitinde; sigorta edilen meskenin yapı tarzı için

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca yayımlanan 

"Zorunlu Deprem Sigortası Tarife ve Talimatı"nda belirlenen metrekare bedeli ile

aynı meskenin brüt yüzölçümünün (veya yaklaşık yüzölçümünün)

çarpılması sonucu bulunan tutar esas alınır.

 

Zorunlu Deprem Sigortası yapılan bir meskenin sigorta bedeli,

her halde; Zorunlu Deprem Sigortası Tarife ve Talimatı’nda belirlenen

azami teminat tutarından çok olamaz.”

-----

 

Azami teminat tutarını düzenleyen Tarife ve Talimat’ın ilgili maddesi,

Zorunlu Deprem Sigortası kapsamında,

bir mesken için verilebilecek azami teminat tutarını belirlemektedir.

 

Bu mevzuat düzenlemesinden de anlaşılacağı üzere;
DASK poliçesi, rayiç değer esaslı bir sigorta niteliğinde değildir. 

 

Mevzuat ve Yargıtay kararları uyarınca;

sigortalıya ödeyebileceği bedel, ilgili poliçe bedeli ile sınırlı olduğundan;

zeyilname düzenlenmeksizin ve ek prim alınmaksızın

değişen tarifeye göre otomatik olarak ödeme yapılmasını iddia etmenin,

hukuki bir dayanağı yoktur.  

 

Bununla birlikte;

DASK’ın kurulduğu günden beri tabi olduğu mevzuata uygun olarak ve

değişmeksizin uyguladığı hasar ödeme şekil ve şartları aksine yorumlanarak,

bu yönde kamuoyu oluşturma gayreti içinde olunduğu, üzülerek müşahede edilmektedir.

 

Zira;
“zeyilname düzenlenmeksizin ve ek prim alınmaksızın,

tüm sigortalılara güncel tarife üzerinden ödeme yapılmalı” iddiasına ilişkin,

hukuki süreç devam etmektedir.

 

Her yaptığı iş ve işlemlerde,

mevzuat ve kanunlara sonuna kadar bağlı olan DASK;
bahse konu hukuk sürecinin tamamlanmasının ardından,

kesinleşen karara göre; gereğini yerine getirecektir.

 

Bunun yanı sıra;
iddia edilenin tersi yönde,

yani; Kurumumuz lehine de birçok hukuki sonuç olmakla birlikte,

yukarıda bahsettiğimiz üzere;

herkese eşit mesafede ve tutarlı olmak adına,

bu kararlara ilişkin hukuki süreçlerin de nihayetlenmesi beklenmektedir. 

 

Sonuç olarak;
bu denli hassas bir konuda,

henüz kesinleşmemiş kararlar üzerinden kamunun yanlış yönlendirilmesi, 

gerçekleşeceğine dair hiçbir kesinlik olmayan bir konuda,

vatandaşlarımızın boş vaatlerle umutlandırılması ve en acısı da; bu zor günlerde,

35 Milyar TL tutarı 6 ay gibi çok kısa bir zamanda sigortalısına ulaştırmış

güzide DASK kurumunun yıpratılması, son derece üzücü olmuş ve olmaktadır.

 

Bu doğrultuda,
vatandaşlarımızın; bu türden yanlış yönlendirmelere itibar etmemelerini,

6 Şubat tarihinden bu yana, yürüttüğümüz yoğun ve özverili süreç içinde,

vatandaşlarımızın yanında olurken;
onların her zaman doğru ve şeffaf bilgilere erişimlerini sağlamayı da amaçladığımızı bilmelerini,

kanun ve kurallar dahilinde alınacak her türlü kararı,

sigortalılarımız lehine uygulamaktan asla çekinmeyeceğimizi,

özellikle vurgulamak isteriz. 

 

 

Saygılarımızla,

Doğal Afet Sigortaları Kurumu 

Tarih: 03-10-2023

FACEBOOK YORUM
Yorum