gaziantep escort

içerik yükleniyor...Yüklenme süresi bağlantı hızınıza bağlıdır!

Bütün ve parça dahil olmak üzere, tavuk eti ihracatı sınırlandırıldı

Bütün ve parça dahil olmak üzere, tavuk eti ihracatı sınırlandırıldı

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada; 

''2024 yılının ilk aylarında tavuk eti fiyatlarındaki artış hızının;
genel enflasyonun, yem ve enerji gibi maliyet kalemleri ile

döviz kurundaki aylık fiyat değişimlerinin çok üzerine çıktığı, gözlemlenmiştir.

 

Bu durum;
söz konusu ürün grubunda, olağan piyasa şartlarının dışına çıkıldığını ve 

olağan fiyatlama davranışlarının bozulduğunu göstermiştir.

 

Fiyat oluşumları izlenirken;
üretim ve ihracat 
gelişimleri analiz edilmiş,

iç ve dış talepte muhtemel senaryolar titizlikle tetkik edilmiş,

ilgili kamu kurumları ve sektörel kuruluşlar ile istişareler gerçekleştirilerek;
üretim, tüketim, dış ticaret ve fiyat oluşumları 
kapsamında,

detaylı bir çalışma gerçekleştirilmiştir.

 

Tüketim alışkanlıklarındaki ve iç talepte yaşanan değişimlerin,

spekülatif fiyat yükselişlerini beraberinde getirdiği, görülmüştür.

 

Yapılan analizler;
iç piyasada 
tüketici refahının korunabilmesi için

arz yönlü sıkıntılara mahal verilmemesini teminen,

söz konusu ürün ihracatına yönelik;
bir takım düzenlemeler yapılması gerekliliğini, ispat etmiştir"
denildi.

 

Bununla birlikte;
sektörde ölçek ekonomisinin sürdürülebilmesi,

iç talepte yaşanabilecek dalgalanmaların, üretim kaybına sebebiyet vermemesi ve

yoğun çabalar ile kazanılan ihracat pazarlarının korunabilmesinin de

Türkiye'nin ekonomik menfaatleri açısından önemli olduğunun değerlendirildiğine

dikkat çekilerek;
"Ticaret Bakanlığı'mız tarafından,

başta, Tarım ve Orman Bakanlığı,
ilgili resmi ve sektörel kuruluşlar ile

yapılan istişareler ve çalışmalar sonucunda,

bütün ve parça dahil olmak üzere; tavuk eti ihracatının,

1 Mayıs 2024 tarihinden, 31 Aralık 2024 tarihine kadar,

aylık bazda; azami 10 bin ton,

toplamda ise; bu yıl sonuna kadar 80 bin ton

olacak şekilde sınırlandırılmasına karar verilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

 

Açıklamada;
kümes hayvancılığı ve beyaz et sektöründe,

dünyanın en önemli üretici ve ihracatçı ülkeleri arasında yer alan Türkiye'de;
yıllardır süregelen üretim ve ihracattaki doğru politikalar ile

mevcut üretim hacmine ulaşıldığı, 

sektörün, uzun yıllardır;
iç talep ile yurtdışı talebi bir arada karşılayabilecek kabiliyeti muhafaza ettiği, belirtildi.

 

Son yıllarda yaşanan bölgesel ve küresel risklerin;
küresel gıda fiyat endeksi üzerinde, yukarı yönlü bir eğilim oluşturduğu ve

özellikle; temel tarım ürünlerinde,

ülkelerin iç piyasa arzını koruma faaliyetlerini ortaya çıkardığına, vurgu yapıldı.

 

Buna bağlı olarak;

muhtelif ürünler ile birlikte,

Türkiye'de tüketim açısından en önemli hayvansal protein aracı olan

kümes hayvancılığı ürünlerinin de 2023 yılının Mayıs ayında

'İhracı Kayda Bağlı Mallar Listesi'ne alındığı hatırlatıldı.

Tarih: 30-04-2024

FACEBOOK YORUM
Yorum